Evenemangskalender 2019 (prel. urval)

Nedanstående lista är ett urval av intressanta, återkommande evenemang som redan arrangeras i Alingsås kommun och som har goda förutsättningar att även vara en del av 400-årsjubileets program. Det är angeläget att uppmärksamma befintliga arrangemang och visa upp det breda utbud som finns inom kommunens gränser, även när det inte är jubileumsår: