Preliminärt program

Det slutliga jubileumsprogrammet 2019 kommer förstås att dröja något, men vi vill redan nu flagga upp några hållpunkter som finns med i planeringen. Alingsås har redan i dag ett digert utbud av aktiviteter och evenemang och många av dessa har utgjort naturliga utgångspunkter för jubileumsplaneringen.

Programmet växer ständigt och nya punkter kommer till eller faller bort om förutsättningarna ändras. Våren 2018 räknar vi med att kunna presentera ett komplett jubileumsprogram. Kanske vill du vara med och arrangera något 2019, själv eller tillsammans med andra? Tveka inte att ta kontakt med jubileumsorganisationen, det har många redan gjort!