Om jubileet 2019

Den 23 maj 2015 fick kommunfullmäktiges presidium ett politiskt uppdrag att börja förbereda ett 400-årsjubileum för Alingsås, vilket senare återrapporterades och fyra syften med firandet slogs fast:

  • Stolthet: hylla Alingsås eldsjälar, entreprenörskap och unika historia
  • Framtid: fokus på framtidens Alingsås; visualisera Alingsås om 400 år med fokus på barn och unga
  • Etablering: locka hit nya verksamheter och nya invånare
  • Inkluderande: jubileet skall omfatta hela kommunen och skapas tillsammans med andra aktörer

Fyrahundraårsjubileet 2019 koordineras av Alingsås kommun. Kommunfullmäktiges presidium utgör enligt uppdrag styrgrupp för projektet och dess aktiviteter:

Lennart Allbro, ordf
Magnus Linde, 1:e vice ordf
Birgitta Carlsson, 2:e vice ordf