Gärna pension, men först en rejäl medalj

I Alingsås stadsarkiv finns en vacker liggare, där kommunens medaljörer står angivna med prydlig handstil. Medaljen, ”för gagnelig gärning” instiftades av stadsfullmäktige i Alingsås den 25 september 1951 och delades ut första gången 8 januari 1952.

medaljliggare

En av medaljörerna var Anna Nordlander, skapare av Alingsås museum. Hennes medalj är bevarad, dock inte i Alingsås, utan finns i Göteborgs stadsmusei samlingar.

Vem fick medaljen senast? Tja, utmärkelsen drogs in under ”revolutionsåret” 1968 och har varit vilande sedan dess. Tänk så många förtjänta personer det senaste halvseklet som skulle kunna uppmärksammas i samband med 400-årsjubileet!

alingsas-stads-fortjansttecken-avers

 

 

 

Framtidens Järtas park!

Järtas park ligger mitt i Alingsås, både centralt och avsides på samma gång. Namnet härrör från hovrättsrådet Fredrik Rutger Järta, som 1865 flyttade till Alingsås och köpte ett hus med jordlott. När Järta avled 1882 testamenterade han denna jordlott till staden att ordna och underhålla som allmän park.

Inför 2019 hoppas vi på att Järtas Park kan förnyas, i dialog med kringboende, fastighetsägare och näringsidkare. En pågående förstudie utgår från tre huvudspår:

En oas i centrum
Mer grönska, småskalig scen och mindre öppen yta

Kul och skulptur
Ingen regelrätt lekplats, men fokus på lek och fantasi

Picknick och aktivitet – fokus på musik och framträdanden, större scenyta och öppna ytor

Läs gärna mer i Alingsås tidning.